Informační centrum Jilemnice

Úvod > Aktuality

Vernisáž: 13 autorů známkové tvorby

Vernisáž: 13 autorů známkové tvorby

04.10.2019, od 17:00 hod

  • Pořadatel: Správa Krnap, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Město Jilemnice, Česká pošta s.p., Poštovní muzeum Praha, Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici

Pořadatel: Správa Krnap, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Město Jilemnice, Česká pošta s.p., Poštovní muzeum Praha, Klub filatelistů 05-041 v Jilemnici

Poslední sezóna aneb netradiční tradiční výstava

 

    Klub filatelistů Jilemnice se rozhodl z různých důvodů v roce 2019 ukončit své bohaté aktivity spočívající zejména v pořádání tradičních podzimních výstav autorů poštovních známek, které byly od roku 2005 umožněny díky spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici v jeho prostorách. Po výstavě J.a  L. Knotkových v roce 2005 to byly výstavy A. Absolona (2006), J. Boudy (2007), B. Housy (2008), M. Srba (2009), D. Kállaye (2010), M. Ondráčka (2011), O. Kulhánka (2012), V. Suchánka (2013), J. Kavana (2014), E. Haškové (2015), P. Sivka (2016), K. Zemana (2017) a J. Mageta (2018). Vyjmenování těchto autorů našich poštovních známek není samoúčelné, s výjimkou dvou osobností, které již bohužel nejsou mezi námi (Jiří Bouda a Oldřich Kulhánek) budou všichni ostatní spoluautory výstavy „Třináct autorů“, která bude zahájena v jilemnickém muzeu v pátek 4.10.2019 v 17.00 hod a potrvá do 10.11.2019. Předpokládá se, že pokud tomu nebudou bránit nějaké závažné důvody, v den vernisáže budou v Jilemnici přítomni všichni spoluvystavující, kteří budou požádáni, aby byli ochotni v tento den vyhovět případným přáním návštěvníků ohledně jejich autogramů v dopoledních i odpoledních hodinách v dolní budově muzea. Příležitostná poštovní přepážka jilemnické pošty bude tamtéž činná od 9.00 hod do 16.45 hod a bude mít k dispozici příležitostné razítko k výstavě dle návrhu Jana Kavana, stejně tak jako příležitostnou doporučenou nálepku k ní. Námětem razítka i nálepky bude část ciferníku radničních hodin s fakticky neexistující číslicí XIII. Výstavu bude propagovat příležitostný Apost na jilemnické poště před zahájením výstavy ve dnech 16.9.2019-30.9.2019. Pořadatelé výstavy podobně jako v roce 2014 plánují vydat v omezeném nákladu složku 4 grafických listů vyrytých M. Srbem dle námětů A. Absolona, E. Haškové, J. a L. Knotkových a V. Suchánka a vytištěných ocelotiskem, k dispozici budou i další filatelistické a grafické materiály, z nichž je vhodné zmínit nejen přítisky na dopisnicích zhotovené ocelotiskem, ale zejména list s přítisky na kuponech, na většině kuponů se budou opakovat jejich vyobrazení z  předchozích let a za naprostou novinku je možno označit kupon s ocelotiskovým přítiskem, vytištěným mimo Postfilu Praha na jejím barevném podtisku. Veškeré další informace a podrobnosti k nim je možno získat na emailové adrese s.strnad@tfnet.cz, ale až po 8.9.2019, kdy budou potřebné skutečnosti pořadatelům výstavy „Třináct autorů“ známy.

      Slavomil Strnad, KF 05-041 Jilemnice

zpět

 

velikost písma - A +

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. "PŘEKRAČUJEME HRANICE

Odraz významných výročí ve spolupráci měst Jilemnice a Karpacz
Echo waznych rocznic we wspólpracy Jilemnice i Karpacz