Informační centrum Jilemnice

Úvod > Všesportovní areál Hraběnka

Všesportovní areál Hraběnka

 

 

 

Kdo stojí za projektem: 
-Město Jilemnice 
-Sportovní centrum 
-Kluby SKI Jilemnice a KB Jilemnice 
-Komise tělesné výchovy a sportu

Jilemnice – tradice a historie: 
• Jilemnice je vnímána jako sportovní město, především v souvislosti s běžeckým lyžováním, byl zde 
založen první lyžařský spolek, je zde Krkonošské muzeum zachycující historii lyžování, sportovní 
školy 
• na posledních ZOH 2014 Česká republika získala 8 medailí, z toho  dvě  medaile přivezli odchovanci zdejšího biatlonového klubu. Historicky vůbec první medaily v biatlonu vybojoval Jarda Soukup, měla bronzovou barvu a společně s Veronikou Vítkovou pomohli vybojovat Českému týmu stříbrnou ve smíšených štafetách.

Snahy o obnovení a revitalizaci: 
                Lyžařské a běžecké tratě na Hraběnce začaly vznikat v roce 1945, do současného stavu byly přebudovány v letech 1960 – 1965, asfaltová dráha pro kolečkové lyže byla spolu s obslužnou budovou slavnostně otevřena v roce 1976, od té doby uplynulo hodně let a exkluzivita, kterou kolečková dráha Jilemnici dala, se pomalu přeměnila v historii. V roce 2002 začala snaha o obnovení a revitalizaci. První studie obnovení dráhy byla vypracována v roce 2004, další pak v roce 2006, obě obsahovaly ve své části výstavbu hotelu, který by zajišťoval určitou "nadregionálnost" z důvodu možnosti čerpat finance z Evropských fondů, nutno podotknout, že tento koncept nebyl schválen, ani realizován. V roce 2011 byl schválen územní plán města Jilemnice zahrnující vybudování areálu bez hotelu. V roce 2012 byla vypracována nová studie, kterou si můžete již delší dobu prohlížet na stránkách Sportovního centra a stránkách Informačního centra (IC). Najdete ji na http://www.ic.mestojilemnice.cz/cz/vsesportovni-areal-hrabenka/ a http://www.sport-jilemnice.cz/vsesportovni-areal-hrabenka/.  Obsahuje obnovu a rozšíření asfaltových tras, provozní budovu, střelnici, parkoviště, běžecký testový okruh, přírodní posilovnu a osvětlení základního okruhu. Vlastní trasy byly rozděleny do jednotlivých etap tak, aby se dalo začít budovat  v závislosti na množství získaných finančních prostředků. Tato studie "Volnočasového a všesportovního areálu Hraběnka" byla v květnu 2013  prezentována zastupitelstvu města Jilemnice (dále jen ZM a MJ), na kulatém stolu v místním KD Jilm a byla prezentována na obrazovce v IC. Od té doby se zpracovává první stupeň projektové dokumentace k územnímu řízení, v tomto stupni probíhají veškerá jednání s dotčenými stranami (vlastníci pozemků, místní úřady, krajský úřad Lbc, životní prostředí, pronajímatelé, hospodáři...). Na základě této dokumentace byl upřesněn propočet nákladů (do 50mil.Kč) spojených s vybudováním uvažované první etapy. V půlce srpna byl tento propočet předložen finančnímu výboru (FV), který materiál prostudoval a doporučil ZM schválit jak samotný záměr výstavby - první etapy, tak finanční podíl MJ (do 50% skutečných nákladů, maximálně do výše 20.000.000,- Kč). 3.9. 2014 proběhlo zasedání ZM, které svými 12 hlasy usnesení schválilo, takže záměr výstavby byl ze strany MJ podpořen i díky vystoupení  Prezidenta Českého svazu biatlonu Mgr.Jiřího Hamzy. 

            Proč byl předložen tento dlouhodobý a relativně nákladný projekt  stávajícímu ZM a ne tomu, co vzejde z příštích voleb v říjnu letošního roku? Jde o čas, financováním projektu je plánované z investičních prostředků MŠMT – podmínky dotace budou vypsány v listopadu letošního roku, ale již teď je známo, že do žádosti o finanční prostředky je nutný souhlas ZM a  potvrzení finanční spoluúčasti MJ. Z tohoto důvodu bylo nutné uvažovanou výstavbu předložit ještě tomuto zastupitelstvu, pokud by se tak nestalo, nebylo by možné v letošním roce zažádat o finanční prostředky na rok 2015. Rok by byl ztracen stejně tak, jako vlna popularity, kterou způsobily na letošních ZOH biatlonové medaile Jardy Soukupa a Veroniky Vítkové (právě ty otevírají cestu k finančním prostředkům na MŠMT). Biatlon nyní  prožívá boom, dokáže "sehnat" peníze a je reálná šance pro místní občany i turisty, že bude projekt realizován a všichni ho budou moci k plné spokojenosti využívat. 

Přínos pro místní občany a město
• zachování přírody nedaleko centra města – lepší přístup 
• možnost věnovat se sportovním aktivitám – jízda na in-line bruslích, běh, chůze, posilování na čerstvém vzduchu, hry, lanové centrum, … 
• zlepšení tréninkových a závodních podmínek pro sport - zvýšení prestiže sportovního gymnázia a sportovních tříd 
• zvýšení návštěvnosti ostatních zařízení – sportovní hala, bazén, hřiště, muzeum, … 
• vznik nových parkovacích míst pro návštěvníky areálu Hraběnka využitelná v létě i v zimě

Pod čarou - fakta a mýty:

Nebude sníh, tak proč? - celý areál je koncipovaný jako LETNÍ - ač byla z důvodu případné "připravenosti" zpracována studie zasněžování (zdroje vody, reálné náklady na vybudování a provozní náklady...)

Provoz - areál bude jen pro úzkou skupinu lidí - areál bude volně přístupný všem, veřejnosti, školám, školkám, klubům – samozřejmě za předpokladu dodržování  provozního řádu – bezpečnost, směr na dráze, chůze po chodníku. Údržba tratí a střelnice bude v kompetenci klubů ČKS SKI a KB Jilemnice, otázkou zůstává osvětlení tratí, předpokládá se napojení na veřejné osvětlení.

Hospodaření les a pole – padne celý les, znemožní se nebo omezí hospodaření na plochách - proběhla intenzivní jednání se zúčastněnými stranami, musí být zachována obhospodařovatelnost všech pozemků, kácet se bude 1,48ha hospodářského lesa určeného za 12 let ke smýcení.

Střelnice – nebezpečná, uzavřená -  jedná se o tréninkovou střelnici o 20 stavech, která umožní trénink a pořádání republikových závodů, je to otevřená travnatá plocha 50x55m odpovídající všem bezpečnostním předpisům a opatřením, střelnici budou využívat sportovci nejen z místního klubu, ale také kluby z celé ČR. Místní gymnázium nemá v současné době moc co nabídnout z hlediska sportovního, proto třeba rozšíření nabídky sportovního zázemí přesvědčí rodiče a děti, co odchází za sportem a studiem do Jablonce nebo Letohradu, aby zůstali v domácích podmínkách.

Co bude následovat:
kladné vyřízení územního řízení budoucího areálu a získání stavebního povolení první etapy.
zajištění finančních prostředků pro postupnou realizaci první etapy projektu.

Cílem by mělo být zachovat, zvelebit a ku prospěchu všech rozšířit možnosti využití areálu. Přáli bychom si, aby  lyže umístěné v muzeu nebyly poslední výpovědí o naší Jilemnické nejen lyžařské tradici a stále zvětšující se počet sportující veřejnosti a mládeže měl prostor pro své vyžití.

 

velikost písma - A +

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. "PŘEKRAČUJEME HRANICE

Odraz významných výročí ve spolupráci měst Jilemnice a Karpacz
Echo waznych rocznic we wspólpracy Jilemnice i Karpacz